БГ радио, радио Енерджи и Радио1 – нови тарифи от пролетта

Нови тарифи за  БГ радио, радио Енерджи и Радио1.
Промените влизат в сила от 21 март.

БГ РАДИО https://www.piero97.com/assets/radio/2016/CommuniCorp/BG_radio_RateCard_21.03.2016.pdf
NRJ https://www.piero97.com/assets/radio/2016/CommuniCorp/NRJ_RateCard_21.03.2016.pdf
Радио 1 https://www.piero97.com/assets/radio/2016/CommuniCorp/Radio_1_RateCard_21.03.2016.pdf


Етикети :


Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.