Допълнителна отстъпка при планиране на Economic.bg

Допълнителна отстъпка при планиране на Economic.bg – Нет Инфо АД („Нет Инфо“) предоставя възможност да използват допълнителна отстъпка в размер на 5%върху обемана всеки медияплан, който включва интернет сайта Economic.bg при следните условия:

•Рекламните форми трябва да бъдат заявени и излъчени в периода 1 юни –31декември2020 г.

•Минималниятобем на рекламните форми,планирани и реализиранив интернет сайта Economic.bg, трябва да бъде1500 лв. брутен бюджет.

•Рекламните форми, предмет на настоящото Предложение, са посочени в таблицата по-долу.

•Рекламните форми се реализират прикомбинирана ротация desktopи mobile.Брутни цени нарекламни формив интернет сайта Economic.bg, съгласно Рекламната тарифана Нет Инфо и след прилагане на индексация за избор на сайтса посочени в долната таблица. В CPM не е калкулирана отстъпкатаот 5% съгласно настоящото Предложение.

Рекламирането в интернет сайта Economic.bg ще засили Вашетопокритие върху бизнес аудитория –собственици на компании, предприемачи, мениджъри и икономически специалисти. Сайтъте подходящ за реклама на персонализирани финансови услуги, нови автомобили, луксозни и висок клас стоки и услуги.

Директ Медия изготвя персонализиран медиен план с включени отстъпки и бонуси от цените посочени в предложенията.

За допълнителна информация и конкретни предложения за реклама ни пишете на internet@directmedia.agency или ни позвънете на тел. 02 807 68 00


Етикети :


Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.