До края на годината цените на Радио Energy, Радио 1 и БГ радио ще са с 10 % по-високи, поради запълване на ефира.

Във връзка с натовареността на ефира на Радио Energy, Радио 1 и БГ Радио, за периода от 01.11.2015 г. до 24.12.2015 г. се въвежда увеличение на тарифите за реклама в горепосочените радиостанции с 10%.
Увеличението на цените влиза в сила от 01.11.2015 г.

Приложено – писмо и тарифа.
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.