Екипът

Основният капитал на агенцията е нейният екип от 20 човека, които
 работят в четири отдела.

Отдели:

Телевизия и Кино реклама e-mail:  tv@directmedia.agency
Радио
e-mail: radio@directmedia.agency
Преса
e-mail: press@directmedia.agency
Външна реклама
e-mail: outdoor@directmedia.agency
Интернет реклама
e-mail: internet@directmedia.agency