Екипът

Основният капитал на агенцията е нейният екип от 36 човека, които
 работят в шест отдела.

 

Отдели:

Телевизия и Кино реклама e-mail:  tv@piero97.com
Преса и радио
e-mail: press@piero97.com
Външна реклама
e-mail: outdoor@piero97.com
Интернет реклама
e-mail: internet@piero97.com
Финансов отдел
e-mail:demira@piero97.com

Scroll Up