Зимна промоция ИНВЕСТОР.БГ

Уважаеми Колеги,
За периода 19 януари – 28 февруари 2015 година, ИНВЕСТОР.БГ обявява промоция при следните условия:
* За всички заявени и реализирани кампании в рамките на посочения период клиентът получава 30% бонус импресии

С Уважение,
Търговски екип
„Инвестор.БГ“ АД
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.