Медийни анализи на Пиеро97

Телевизия

Анализ по браншове, рекламодатели, марки и продукти; по време, кампании, медии; по брутни бюджети, формати, дължини на спотове и рекламни форми.
Показатели: reach, frequency, ratings (GRP, TRP, CPP…), SOV, SOS, позиция в блок, брой зрители.

Радио
Отчети за излъчени радиореклами, систематизирани по категории продукти и услуги – кога радиорекламата на даден продукт е била излъчена, по кои радиостанции, колко пъти и в кои часове.
Радио мониторинг за София

Онлайн

Обобщен анализ на пазара на онлайн рекламата в България
Мониторинг на дисплей рекламата по клиент, медиа, бранш, продукт, брандове и кампании, рекламни формати и криейтив визии.

Анализ на потребителите и тяхното поведение – уникални потребители и импресии, престой на сайта, дял на целевата група в общата аудитория, покритие на общата интернет аудитория, индекс на сходство и други.

Крос-медиен анализ включващ телевизия, онлайн, радио.

Кратки обобщени анализи на предпочитанията и навиците на някои основни аудитории в България – (по данни на Media Research Hub)

Доставчици на медийни данни:

Media Research Hub – Национално представени данни за телевизия, радио, преса, външна реклама и дигитални медийни канали. Широк спектър от информация за медийното потребление и лайстайл твърдения по пол, възраст, населено място и др.

GARB Audience Measurement Bulgaria – национално пипълметрично измерване на телевизионната аудитория и телевизионен мониторинг на над 50 телевизионни канала. Изследване на аудиторията на радио.

Онлайн Банер Мониторинг – автоматична система, която дава информация в реално време за рекламните активности в над 300 български сайта. Системата регистрира Кой, Къде, Какво, Кога и Как рекламира в тези интернет сайтове. Ежедневно системата регистрира банерните активности на над 600 рекламодатели, в над 950 кампании, с над 85 000 рекламни формата.

Gemius – независима система за надеждно измерване на Интернет медиите, трафика, рекламата и аудиторията (www.gemius.com). В България е от януари 2008.

TOP 100 Analytics – мониторинг на рекламните формати и продукти, излъчвани в Софийския ефир на 27 основни радиостанции.