Медийни анализи на Пиеро97

Телевизия

Анализ по браншове, рекламодатели, марки и продукти; по време, кампании, медии; по брутни бюджети, формати, дължини на спотове и рекламни форми.

Показатели: reach, frequency, ratings (GRP, TRP, CPP…), SOV, SOS, позиция в блок, брой зрители.

Радио
Отчети за излъчени радиореклами, систематизирани по категории продукти и услуги – кога радиорекламата на даден продукт е била излъчена, по кои радиостанции, колко пъти и в кои часове.
Радио мониторинг за София

Онлайн
Анализ по рекламодатели, по позиции, продукти, марки и кампании.
Цялостен анализ на пазара на онлайн реклама. Мониторинг на дисплей рекламата по клиент, медиа, бранш, рекламен формат.

Анализ на потребителите и тяхното поведение с фокус върху купуването на аудитория: уникални потребители и импресии, престой на сайта, дял на целевата група в общата аудитория, покритие на общата интернет аудитория, индекс на сходство и други.

Кръстосан анализ включващ телевизия, онлайн, преса.

Доставчици на медийни данни:

GARB Audience Measurement Bulgaria – национално пипълметрично измерване на телевизионната аудитория и телевизионен мониторинг на 36 телевизонни канала. Изследване на аудиторията на радио. AdMonitor.GARB – онлайн платформа за достъп до телевизионни данни в реално време.  

Nielsen Admosphere Bulgaria – пипълметрично измерване на телевизионната аудитория и телевизионен мониторинг на 35 телевизонни канала.

Gemius – независима система за надеждно измерване на Интернет медиите, трафика, рекламата и аудиторията (www.gemius.com). В България е от януари 2008.

TOP 100 Analytics – мониторинг на рекламните формати и продукти, излъчвани в Софийския ефир на 27 основни радиостанции.

Adwind Bulgaria – Рекламен мониторинг за преса и радио. Обхваща повече от 60 национални вестници и списания и 26 радиостанции. За радиостанциите мониторинговите данни са на база цени за софийски ефири, с изключение на данните за БНР Хоризонт и Христо Ботев.