Нови тарифи на радиостанциите

  1. Ново разпределение на часовите зони;
  2. Разлика в покритието – отделни самостоятелни рекламни ефири в радиата FM+ и Fresh! за градовете Пловдив и Стара Загора. През април ще обособим и самостоятелен ефир Варна. Във Fresh! връщаме отново отделен ефир Плевен;
  3. Промяна (10% завишение) на единичните цени в радио Fresh!
  4. Нови отстъпки за различна дължина на рекламен спот;
  5. Нови огледални отстъпки.Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.