Обобщeни резултати за рекламния пазар през 2017г.

Тенденцията на увеличение на БРУТНИТЕ БЮДЖЕТИ (без отстъпки, намаления и бонуси) за целия рекламен пазар в България се запазва и през 2017г.

 Ръстът е около 12% спрямо 2016г.

 

Брутни рекламни бюджети общо за всички медии, лева

 

Традиционно за нашия пазар, най-голям е делът ( около 65%) на телевизонната реклама, която от 2014г. до сега продължава да расте. И през 2017г. се запазва темпът на растеж, като рекламните инвестиции в телевизионна реклама  са „скочили” с около 14%  по данни и на двете измервателни системи – Nielsen Admosphere и GARB Audience Measurement.

 

 

Брутни бюджети в ТЕЛЕВИЗИЯ, лева, по GARB

Брутни бюджети в ТЕЛЕВИЗИЯ, лева, по Nielsen

След чувствителното оттегляне на рекламни инвестиции от преса през 2016г. спрямо 2015г.  – спад от около 35%, през 2017г. спадът е с 13% спрямо нивата от 2016г.

Брутни бюджети в ПРЕСА , лева

Радио пазарът продължава да расте, което е тенденция от 2014г.  Рекламодателите в радио са инвестирали с  4% повече брутни бюджети за 2017г.

 

Брутни бюджети в РАДИО, лева

 

В брутни стойности, външната реклама бележи ръст от около 7,8%, сравнено с 2016г.

 

Брутни бюджети във ВЪНШНА  РЕКЛАМА, лева

 

ОНЛАЙН РЕКЛАМА, лева

Онлайн рекламата и през 2017г. продължава да расте със сериозни темпове. Отчетеният ръст в брутни стойности е близо 15% без бюджетите похарчени във Facebook и Google.

В проучването са използвани данни от Пиеро 97, Nielsen Admosphere и GARB Audience Measurement.

За повече информация за медийният пазар , може да ни запитате на контакти


Етикети : ,


Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.