Пакет за платени публикации (ПР кампании) от Нет Инфо

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пакет за платени публикации (ПР кампании) в периода 1 октомври 2020 г. – 31 декември 2020 г.

„Нет Инфо“ АД („Нет Инфо“) предоставя на рекламни агенции и рекламодатели специален пакет в подкрепа на платени публикации (ПР кампании), заявени в периода 1 октомври 2020 г. – 31 декември 2020 г. Периодът на настоящото Предложение може да бъде удължен по преценка на Нет Инфо и след публикуване на съответно съобщение на сайта на Нет Инфо (https://www.netinfocompany.bg/).

Параметри на пакета
• Пакетът е приложим към платени публикации (ПР кампании).
• Възможно е платената публикация да бъде заменена със съвместен материал, като се отчита разликата в цената – от 400 лв. на 800 лв.
• Пакетът включва бонус 300 000 IMP Native Ads.

Към заявените съгласно настоящото Предложение рекламни кампании се прилагат условията съгласно бизнес споразуменията на съответните рекламни агенции или рекламодатели, като инвестицията при условията на настоящото Предложение ще се счита за част от годишния бюджет на съответната рекламна агенция или рекламодател.
Към настоящото Предложение се прилагат Общите условия за излъчване на рекламни форми на Нет Инфо.

Директ Медия изготвя персонализиран медиен план с включени отстъпки и бонуси от цените посочени в предложенията.

За допълнителна информация и конкретни предложения за реклама ни пишете на internet@directmedia.agency или ни позвънете на тел. 02 807 68 00
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.