Директ Медия е създадена в края на 2016 г. и е наследник на една от водещите медийни агенции на българския рекламен пазар – Пиеро 97, която в периода 1997 – 2016 управляваше едни от най-големите бюджети за реклама в България, в различните видове медии – телевизия, преса и радио, интернет, външна реклама. Традиционно агенцията предлага и поддържа широка гама от медийни и консултантски услуги.

Стратегическо планиране

Избор на медийна стратегия, определяне на подходящия медиен микс и оптимизацията му.

Медиа планиране и медиа закупуване

Планиране и оптимизиране на планове по медии, бюджети, целеви групи, рейтинг, цена на рейтинг точка и т.н. Детайлно изследване и проследяване на телевизионните кампании и активности на конкурентите.

Мониторинг и оценка на кампании

Управление и контрол на кампаниите. Анализ на ефективността. Ползваме независима банер-мониторинг система за проследяване на интернет кампании в реално време, както и за анализ  на конкуренцията по браншове в българското онлайн пронстранство.

Анализ на българския медиен пазар

Анализ по медии, бюджети, публикации, излъчвания, импресии и т.н.

Медийни консултации

Детайлни медийни проучвания и анализи по задание, в обхвата на българския рекламен и медиен пазар.

Непрекъснато проучваме и анализираме медийната среда, за да можем да предложим оптималните медийни стратегии и решения.

Съчетаването на аналитичните данни за основните медийни показатели с данните за поведението на различните потребителски аудитории,  оптимизирано през ценовите нива и условия в различните медии ни помага да предлагаме максимално ефективни стратегии и решения при планиране на рекламата.

Последователно и системно закупуваме, изследваме и анализираме всички налични на българския пазар медийни данни, като следваме тенденциите в поведението на аудиторията и на медиите.

Крос медиен анализ, включващ телевизия, онлайн, преса и радио.

Телевизия

Анализи по браншове, рекламодатели, марки и продукти, по време, кампании, медии, по брутни бюджети, формати, дължини на спотове и рекламни форми.  Показатели: reach, frequency, ratings (GRP, TRP), CPP, SOV, SOS, позиция в блок, брой зрители…

Онлайн

Анализи по рекламодатели, по позиции, продукти, марки и кампании. Цялостен анализ на пазара на онлайн реклама. Мониторинг на дисплей рекламата по клиент, медия, бранш, рекламен формат.

Анализ на потребителите и тяхното поведение с фокус върху купуването на аудитория: уникални потребители и импресии, престой на сайта, дял на целевата група в общата аудитория, покритие на общата интернет аудитория, индекс на сходство и други.

Радио

Анализ и мониторинг на браншове, рекламодатели, брандове и кампании в радио ефира.  Подробни отчети  за излъчванията, систематизирани по категории продукти и услуги, станция, ден, час и честота на излъчване. Измерване на аудитории: reach, rating, index  и ATS/ средно слушани минути/.

Предлагаме едни от най-ефективните и разнообразни рекламни възможности във всички значими български медии.

Телевизия
6 телевизии, които се излъчват ефирно на национално ниво, повече от 40 телевизионни програми, разпростарявани в цялата страна по кабел и/или сателит и над 15 регионални телевизии.

Преса
Над 80 месечни и седмични списания. Повече от 100 ежедневни и седмични, национални и регионални вестника.

Радио
Над 90 национални и регионални станции и радио-мрежи.

Външна реклама
Над 6 900 конструкции за външна и вътрешна реклама в цялата страна.

Онлайн и мобилна реклама
През 2003г. бяхме първите предлагащи Интернет реклама в България, а от 2010г. стартирахме и предлагането на мобилна реклама.

Над 13 български интернет медийни групи и над 500 независими български и международни сайтове и мрежи: Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, Viber, Spotify, Programmatic.

Кино реклама
В трите най-големи кино вериги в България с 18 кина и повече от 160 зали в 8 града на страната.

Нестандартни комуникационни канали:

Реклама чрез EasyPay и др.

Bulgarian Media MapTM

От май 2007 година, сайтът www.piero97.com публикува основната информация за медиите в България под формата на удобен печатен материал. Картата е достъпна и в електронен вид на сайта на компанията. Българска медийна карта© е запазена марка на агенцията.

www.piero97.com

Сайтът ни е основен източник на медийна информация – новини и тарифи, промоции и др. От 2009 сайтът има и мобилна версия.

Обобщената информация за българския медиен и рекламен пазар, обявявана ежегодно през сайта www.piero97.com, от години се приема  за реалната годишна оценка на бранша – обем на пазара, бюджети, медийни дялове, медийна инфлация, тенденции и прогнози.

Нетни годишни обороти и дялове по типове медии за 2021

13,65 млн. лв.