Пиеро 97 прекратява планирането на кампании и продажбата на телевизионно време в TV7, Super7 и News7

Във връзка с решения РД-05-140, РД-05-141, РД-05-142 и РД-05-143 от 13 септември 2016, на Съвета за електронни медии, за заличаване на регистрациите и отнемането на индивидуалните лицензии на ТВ7, News 7 и Super 7, медийна агенция Пиеро 97 прекратява планирането на кампании и продажбата на телевизионно време в тези канали.


Етикети : , ,


Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.