Като водещата медийна и консултантска агенция на българския рекламен пазар, вече над 20 години, бизнес модела ни е базиран на оптималният подбор и интеграция на подходящите за конкретния случай медии и максимално добрите условия за покупка на медийно време и пространство, благодарение на натрупания дългогодишен опит и партньорство с основните национални и регионални медии.

Непрекъснато проучваме и анализираме медийната среда, за да можем да предложим оптималните медийни стратегии и решения.

Комбинирането на аналитичните данни за основните медийни показатели с данните за поведението на различните потребителски аудитории, оптимизирано през ценовите нива и условия в различните видове медии, води до максимално ефективни решения при планиране на рекламата.

Последователно и системно, повече от 20 години изследваме, анализираме и закупуваме всички налични на българския пазар медийни данни като следваме тенденциите в поведението на аудиториите и на медиите.

 

Годишни обороти на Пиеро97 в мил. лева (нетни суми)

Разпределение на рекламните обеми на Пиеро 97 2010 – 2014 г.

Първите предложили онлайн реклама на българския пазар – 2003, мобилна реклама – от 2010г.

През 1998 година бяхме оценени като най-успешната медиа агенция в България, регистрирала най-голям пазарен дял в областта на телевизионната реклама.

През 1998 планирахме и управлявахме първата българска рекламна кампания в чужда телевизия – популяризирането на България като туристическа дестинация по CNN International.

От 1998 г. членуваме в Асоциацията на Рекламните Агенции (АРА) в България, понастоящем БАКА (Българска Асоциация на Комуникационните Агенции).

Информацията за българския медиен пазар, която обявяваме ежегодно в началото на Април, преди издаването на Медийната карта на България, де факто се приема за официална за българския рекламен и медиен пазар – обем на пазара, бюджети, медийни дялове, медийна инфлация, тенденции и прогнози.

Брой рекламни кампании осъществени от Пиеро 97, 2009 –2016

Scroll Up