Пиеро97 е водещата медийна агенция на българския рекламен пазар, управляваща най-големите бюджети за реклама и предлагаща широка гама от медийни услуги. В основата на бизнес модела на агенцията е оптималният подбор на медии и максимално добрите условия за покупка на медийно време и пространство, благодарение на натрупания дългогодишен опит и партньорство с основните национални и регионални медии.

 

Агенцията проучва, анализира и предлага оптималните медийни решения.

Комбинирането на аналитичните данни за основните медийни показатели с данните за поведението на различните потребителски аудитории, оптимизирано през ценовите нива и условия в различните медии, води до максимално ефективни решения при планиране на рекламата.

Последователно и системно, повече от 17 години, изследваме, анализираме и закупуваме всички налични на българския пазар медийни данни като следваме тенденциите в поведението на аудиторията и на медиите.

 

Годишни обороти на Пиеро97 в мил. лева (нетни суми)

Разпределение на рекламните обеми на Пиеро 97 2010 – 2014 г.

 

Първата агенция предложила онлайн реклама на българския пазар – 2002, мобилна реклама – от 2010г.

През 1998 година е оценена като най-успешната медиа агенция в България, регистрирала най-голям пазарен дял в областта на телевизионната реклама. От тогава агенцията заема неизменно първото място сред медиа агенциите в България.

През 1998 агенцията планира и управлява първата българска кампания в чужда телевизия – популяризирането на България като туристическа дестинация по CNN International.

През 2005 на Пиеро 97 е отредено 55 място в „Топ 100“ на Българската търговско-промишлeна палата, класация на българските фирми по максимална величина на приходите от продажби.

От 1998 г. е член на Асоциацията на Рекламните Агенции (АРА) в България. Медиа агенция №1 в България от 1998 година до днес!

Информацията за българския медиен пазар, обявявана ежегодно единствено от Пиеро 97, се приема за официална – обем на пазара, бюджети, медийни дялове, медийна инфлация, тенденции и прогнози.

 

Брой рекламни кампании осъществени от Пиеро 97, 2009 –2016

Медиа агенция №1 в България от 1998 година до днес!

Scroll Up