Промени в радио-групата Oberon Radio Max (FM+, Fresh!, Star FM, Melody, Zrock) – 10.2017
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.