Промяна в периодичността на списание „Всичко за жената“

       Считано от 01.10.2016, списание „Всичко за жената“ ще излиза един път месечно
на следните дати:

  • 20.10.2016 г.
  • 24.11.2016 г.
  • 22.12.2016 г.Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.