Радиостанциите на Communicorp – нови рекламни тарифи в сила от 20.05.2018

За по-голямо удобство при планирането е разделен широкият следобеден слот на две зони – day-time 11:00-15:00 и широк следобеден drive-time от 15:00 до 19:00 часа.

Има увеличение на тарифите в широките drive-time слотове за София и верига на станциите
Радио 1, БГ радио, Енерджи и радио Сити, поради завишено натоварване на рекламните блокове.
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.