Оптимизирайте инвестицията в радио-реклама!

Предлагаме анализ и мониторинг на рекламни формати и продукти, излъчвани в Софийския ефир на 27 основни радиостанции. Данните се предоставят от медиен мониторинг, базиран на софтуер за автоматично разпознаване на излъчената реклама в радио ефира, разработена от TOP 100 Analytics.

Предлаганата информация е под формата на подробни отчети за излъчените радиореклами, систематизирани по различни категории продукти и услуги. Отчетите варират от хронологични списъци за излъчените реклами, до детайлна информация – по кои радиостанции е бил излъчена, по колко пъти и в колко часа. Използва се дигитална аудио фингърпринтинг технология, която следи всичките 27 радио канала едновременно.

Услугата дава множество преимущества на агенции и рекламодатели, търсещи информация за радиопазара – предоставя възможности за независим отчет на текущи и минали кампании, за сравнение на конкурентни кампании, следи тенденциите и дава реален поглед върху активността в радио-рекламата на различни групи продукти и услуги и съответно подпомага оптимизирането на планираните радио кампании.

Сектори с най-голямо увеличение на радио-рекламата през декември 2021

През декември 2021 секторите Финанси, Автомобили и мотори, Храни и напитки, увеличават своя дял в радио рекламата в сравнение с декември 2020. Сравнението между двата периода, сочи устойчива тенденция на увеличение на обема радио реклама от много и различни икономически сектори в радиоканалите.

Сектори като Здравеопазване, Спорт и свободно време, Домашни любимци, Козметика и парфюми увеличават своя дял с 1%. Непроменени или с разлика под 1% са сектори като Мобилни комуникации, Обзавеждане,Транспорт, Строителство и ремонт, Куриерски услуги и спедиция и др. По-чувствително намаление на пазарния дял спрямо декември 2020 се наблюдава в Търговия -7%, Хотелиерство и ресторантьорство -4%, Държавни институции-2%.

Анализът се изготвя на базата на представителни данни от Top 100 Analytics за рекламните излъчвания на 27 радиоканала, чрез технология за автоматично отчитане на излъчените  рекламни аудио-клипове. В системата Top 100 Analytics се генерират данни за дата, час, продължителност, търговска марка, рекламодател, съдържание на рекламния клип, икономически сектор, продуктова категория и цена за всеки един от изследваните 27 радиоканала. Източник: Top 100 Analytics

За повече информация можете да се обърнете към отдел Преса и Радио – тел. 02 807 68 00, radio@directmedia.agency.

 

Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - новите рекламни предложения от медиите, специални пакети за реклама, нови тарифи.