88% от българите слушат радио според Нилсен Адмосфер България

Онлайн изследването на радиоаудиторията в България на Нилсен Адмосфер България е непрекъснато и обхваща цялата 2020г., като данните са събирани на 12 вълни по една за всеки месец. Всяка вълна се състои от 1000 респондента на възраст от 15 до 69 години от цялата страна, членове на Български национален панел и представители на онлайн населението в България.

88% от запитаните в анкетата споделят, че слушат радио, независимо от това колко често. Радио най-много се слуша в колата и вкъщи, като в колата се слуша ежедневно или няколко пъти седмично от 63% от хората, а вкъщи се слуша също толкова често от 45% от хората. Сред  другите места за слушане се нареждат работното място и училището, както и градският транспорт. Хубавото при радиото е, че може да се слуша със слушалки и в движение, което позволява да се слуша почти навсякъде.

Преобладаващата част от радиослушателите (64%) споделят, че слушат радио средно до 1 час на ден. От 1 до 2 часа радио слушат 13% от респондентите, 9% от 2 до 3 часа и 14% над 3 часа на ден. Категорично основната причина, поради която слушаме радио е музиката (71%), а след това се нареждат актуални новини, конкретни предавания, спорт и други.

Кои радиостанции са сред най-често слушаните в страната? Допитахме се до нашите  респонденти. Ако погледнем изцяло групата от 15 до 69 години в цялата страна, сред най-често слушаните радиостанции се нареждат Радио Energy, Радио Веселина, БНР програма Хоризонт,  N-JOY, БГ Радио, Радио 1, Радио Fresh! и други.
В различните демографски групи отговорите варират, като най-често посочваните радиостанции сред мъжете са Радио Energy, БНР програма Хоризонт и Радио Веселина, а сред жените са Радио  Веселина, Радио Energy и N-JOY.
Хората, които попадат във възрастовата група 15 до 34 най-често споделят, че слушат Радио Веселина, Радио Fresh! и Радио City.
Хората от 35 до 54 годишна  възраст най-често посочват Радио Energy, Радио Веселина и БГ Радио.
БНР програма Хоризонт, Радио 1 и БГ Радио са сред най-често слушаните радиостанции от хората, които попадат във възрастовата категория 55-69 години.
Относно населените места, жителите на градове над  95 000 души споделят, че най-често слушат Радио Energy, БГ Радио и Радио 1, а сред жителите на  градове под 95 000 най-често посочвани са Радио Веселина, Радио Energy и БНР програма  Хоризонт.

Радиото не само е първата елекронна медия в света, но до днес остава и най-достъпната медия за хората по цял свят.

За предложения за радио реклама ни пишете на radio@directmedia.agency или ни позвънете на тел.: 02 807 6800, отдел Преса и Радио.
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.