Рекламите в Spotify с нова визия! Какво се променя …

 


Audio Ads
Придружаващата визия се изобразява във формат 1:1 на мястото на обложката на албум/плейлист. CTA бутон и новата възможност за добавяне на tagline …

Video Takeover
Mobile – Видеото стартира в горната част на екрана при формат 16:9 или на цял екран за 9:16. При вертикалния формат …

Video Takeover
Desktop – Видеото стартира върху страницата с основното съдържание. Придружаващото изображение вече се появява …

Повече подробности в прикачения документ.

Рекламната тарифа валидна за 2023 вижте на нашият сайт: Spotify.

За информация и конкретни предложения за реклама ни пишете на internet@directmedia.agency или ни позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Интернет.
Прикачени файлове Публикувано на
Рекламите в Spotify с нова визия. Какво се променя ...

Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.