Рекламна тарифа в сила от 26.09.2016

Нови тарифи в сила от 26.09.2016 на радиостанциите от BSS media group 
- Веселина, Витоша, Magic FM, The Voice.

Ето и някои от основните промени:
1. Радио Веселина и Радио Витоша са с коригирани цени, както и с нови часови пояси. 2. В тарифата на Радио Веселина се променят и сплитовете на градовете. 3. Честотите на радиостанциите са изнесени във втора страница на съответната тарифа. 4. Добавена е позиция "фиксирано време" в тарифите на радиостанциите.
/критерий, който позволява избор на конкретен час от съответния пояс/ 5. Завишението за допълнителна търговска марка се променя и при 4-те радиостанции.

Етикети :


Прикачени файлове Публикувано на
Рекламна тарифа в сила от 26.09.2016

Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.