Сезонно увеличение на тарифите на Радио Energy, Радио 1 и БГ Радио за периода 01.11–21.12.2018

Във връзка с натовареността на ефирите на Радио Energy, Радио 1 и БГ Радио,
кампании заявени за периода 01.11-21.12.2018 се приемат с 15% сезонно увеличение
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.