Специална зимна промоция – 200% в повече за всяка заявена форма

При кампании с обща брутна стойност от минимум 10 000 лв. без ДДС за период до 4 седмици, БНТ ще предостави допълнителен бонус под формата на брой спотове и/или спонсорски заставки върху излъчванията, заявени извън прайм тайм (19:00-22:00), в размер на 200%. За всяка заявена рекламна форма БНТ ще излъчи общо три.

Повече подробности в приложения файл.
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.