Специални предложения за нейтив и банер реклама в каналите на Икономедиа през Януари 2021

❖ Нейтив пакет в Капитал с принт и онлайн дистрибуция*:
Вземете своя рекламен пакет на намалена цена, вместо 4900 лева, 3900 лева.

❖ Нейтив пакет в Дневник**:
Вземете своя рекламен пакет на намалена цена, вместо 2500 лева, 2000 лева.

❖ Банер реклама в Дневник – 50% бонус импресии

* Нейтив пакет в принт и онлайн в Капитал, по смисъла на официалната тарифа на Икономедия, включва създаване или редактиране на съдържание, което излиза с лого брандинг във вестник Капитал – хартиено тяло, заглавието се фиксира за 24 ч. онлайн – на начална страница на сайта Капитал, има допълнителна онлайн дистрибуция във вътрешни страници на сайта Капитал и подходящи канали на Икономедиа, остава в архив в рубрика и е достъпно по ключови думи, подлежи на допълнително спонсориране във Фейсбук.

** Нейтив пакет в Дневник, по смисъла на официалната тарифа на Икономедиа, включва създаване или редактиране на съдържание, заглавието се фиксира за 24 ч. на начална страница на Дневник, има допълнителна онлайн дистрибуция във вътрешни страници на Дневник и подходящи канали на Икономедиа, остава в архив в рубрика и е достъпно по ключови думи, подлежи на допълнително спонсориране във Фейсбук.

За подробна информация и конкретни предложения за реклама ни пишете на internet@directmedia.agency или ни позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Интернет.
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.