На 17.10.2017 стартира новото радио „105.6 НОВИНИТЕ СЕГА“

В 07:00 часа на 17.10.2017 в радио-ефира прозвуча сигналът на новото радио „105.6 НОВИНИТЕ СЕГА“
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.