Съдържание на брой 21, януарския 2014

Заявки за реклама: до 13.12.2013
Подаване на рекламна визии: до 17.12.2013
На пазара: от 09.01.2014


Етикети :


Прикачени файлове Публикувано на
Съдържание на броя за янурари 2014

Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.