С една реклама достигате едновременно до слушателите на Fresh!, FM+, ZRock, Melody и 105.6 НОВИНИТЕ СЕГА

Най-бързо развиващата се група Оберон Радио Макс предлага ексклузивни цени за достигане на
аудитория над 1 милион слушатели  в над 50 града, в най-слушаното време – преди новини!

 
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.