Рекламата върху спирките на градския транспорт – пример Бургас
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.