Пакетни предложения за реклама в сайта ОХ, НА МАМА! – НетИнфо

ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМА В САЙТА ОХ, НА МАМА!

Пакетно предложение, валидно в периода 1 октомври – 31 декември 2020 г. „Нет Инфо“ АД („Нет Инфо“) предлага пакети за реклама в аудиторията на сайта за бременност и родителство Ох, на мама (https://ohnamama.bg), както следва:

• Пакет съвместен материал с гарантирани кликове
• Пакет за таргетирана банер реклама

Пакетните предложения са в сила за всички кампании, заявени в периода 1 октомври – 31 декември 2020 г. и излъчени до края на календарната 2020 година. Към заявените, съгласно настоящото Предложение рекламни кампании, се прилагат условията съгласно бизнес споразуменията на съответните рекламни агенции или рекламодатели, вкл. бонуси. Инвестицията при условията на настоящото Предложение ще се счита за част от годишния бюджет на съответната рекламна агенция или рекламодател. Към настоящото Предложение се прилагат Общите условия за излъчване на рекламни форми на Нет Инфо.

1. Пакет Съвместен материал с гарантирани кликове
Пакетът включва съвместен материал, публикуван в Ohnamama.bg, комбиниран с пакет „Гарантирани кликове“ – 10 000 при следните цени:

Съвместният материал се изготвя съвместно с редакторите на сайта и се публикува в рубрика по избор на рекламодателя. Публикацията е свободно достъпна и остава в архива на сайта. Гарантираните кликове се реализират посредством Native Ads, дистрибутиран в сайта и портфолиото на Нет Инфо.

2. Пакет за таргетирана банер реклама
Пакети за банер реклама, таргетирани към аудиторията на Ох, на мама! Излъчванията се реализират само пред активни потребители на сайта Ох, на мама – минимум три визити на седмична база. По този начин се гарантира таргетиране на рекламата само до потребители с ясно изявен интерес към съдържанието на сайта и се елиминират случайните посетители.
Излъчванията се реализират в сайта Ohnamama.bg и в сайтовете от портфолиото на Нет Инфо на принципа на total rotation. Не се гарантира разпределение на излъчванията между различните сайтове. Минималният обем на аудиторията е 90 000 потребителя.

Директ Медия изготвя персонализиран медиен план с включени отстъпки и бонуси от цените посочени в предложенията.

За допълнителна информация и конкретни предложения за реклама ни пишете на internet@directmedia.agency или ни позвънете на тел. 02 807 68 00
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.