50% бонус импресии и 5% допълнителна отстъпка до края на годината в сайтовете на ВГБ
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.