BG Truck Trend – вторият брой на този важен за транспортните фирми каталог ще излезне през януари 2016

 

През 2016 г. ще излезе вторият брой на специализирания каталог BG Truck Trend. Това е първият в България специализиран каталог за комерсиална техника. Той съдържа информация  в помощ на професионалистите от транспортния, логистичния и строителния бранш. Предоставя систематизирана техническа информация, както и такава свързана с цената на придобиване и притежание. BG Truck Trend излиза веднъж годишно, през месец януари, и обхваща периода до декември на същата година.

Тираж 11.000-11.500 бр. На пазара през януари 2016

Срок за заявка – 5 ноември 2015

Рекламна тарифа

Презентация


Етикети :


Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.