bTV Media Group обяви политиката си за продажби на реклама за 2020 година

Основните параметри и начин на продажба на рекламното време не се променят спрямо 2019г. Разбира се има някои минимални промени в брутните цени на рейтинг точка в трите предлагани таргет групи, както и в нивата на някои отстъпки.

И тази година медията предоставя три нива на отстъпки за ранно договаряне, в зависимост от датата на подписване на годишно споразумение, като най-висока е отстъпката в случай, че такова споразумение бъде подписано не по-късно от 30 ноември 2019г.

За подробна информация и конкретни рекламни предложения ни пишете на tv@directmedia.agency или позвънете на тел.: 02 807 68 00 – отдел Телевизия и Кино.


Етикети : , ,


Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.