Данни за използването на мобилни устройства в България

Данни за използването на мобилни устройства в България – изтеглете в pdf формат

 

Scroll Up