Сектори с най-голямо увеличение на радио-рекламата през януари 2017

През януари 2017 секторите Обзавеждане, Финанси, Транспорт, Техника, Култура и изкуство, увеличават своя дял в сравнение с януари 2016. Значителни разлики се отчитат в дяловете на сектори Обзавеждане – увеличение със 7% , Финанси – увеличение с 4,5%, както и в сектор Транспорт – увеличение с 2,9%.
По-чувствително намаление на пазарния дял спрямо януари 2016 се наблюдава в Държавни институции, Медии, Туризъм, както и в един традиционен сектор за зимния период – Здравеопазване. Непроменени или с разлики под 1% остават дяловете в сектори Образование, Модна индустрия, Автомобили и мотори, Битова химия, Козметика и парфюми.

Анализът се изготвя от Ню Медия Лаб на базата на представителни данни от рекламните излъчвания на  26 радиоканала,  чрез аудиофингърпринт технология за автоматично отчитане на излъчванията на  рекламни клипове по медиите. В системата Top 100 се генерират данни за дата, час, продължителност, медия, търговска марка, рекламодател, съдържание на рекламния клип, икономически сектор, продуктова категория и цена. Източник: New Media Lab

Scroll Up