Сектори с най-голямо увеличение на радио-рекламата през декември 2021

 

През декември 2021 секторите Финанси, Автомобили и мотори, Храни и напитки, увеличават своя дял в сравнение с декември 2020. Сравнението между двата периода сочи устойчива тенденция на излъчване на реклами от много и различни икономически сектори в радиоканалите.

Сектори като Здравеопазване, Спорт и свободно време, Домашни любимци, Козметика и парфюми, увеличават своя дял с 1%. Непроменени или с разлика под 1% са сектори като Мобилни комуникации, Обзавеждане, Транспорт, Строителство и ремонт, Куриерски услуги и спедиция и др. По-чувствително намаление на пазарния дял спрямо декември 2020 се наблюдава в Търговия -7%, Хотелиерство и ресторантьорство -4%, Държавни институции-2%.

Анализът се изготвя от Top 100 Analytics на базата на представителни данни от рекламните излъчвания на 27 радиоканала, чрез технология за автоматично отчитане на излъчванията на  рекламни клипове по медиите. В системата Top 100 се генерират данни за дата, час, продължителност, медия, търговска марка, рекламодател, съдържание на рекламния клип, икономически сектор, продуктова категория и цена. Източник: Top 100 Analytics