Netinfo: Пакет за кампании за корпоративна социална отговорност (corporate social responsibility – CSR) с удължен срок до 31.07.2020 г.

„Нет Инфо“ АД („Нет Инфо“) удължава до 31.07.2020 г. срока на специалния пакет за подкрепа на кампании за корпоративна социална отговорност, който предоставя на рекламни агенции и рекламодатели.

Периодът на настоящото Предложение може да бъде удължен по преценка на Нет Инфо и след публикуване на съответно съобщение на сайта на Нет Инфо.

Параметри на пакета:
• Пакетът съгласно настоящото Предложение включва съвместен материал и съответните допълнителни възможност, посочени в таблицата по-долу;
• Пакетът е приложим към кампании, които по преценка на Нет Инфо популяризират дарителство или социално отговорно поведение, продукт или услуга (корпоративна социална отговорност), реализирани от рекламодателя;
• Съвместният материал съгласно настоящото Предложение представя инициатива на рекламодателя относно корпоративна социална отговорност. Съвместният материал може да бъде новина, представяне, интервю или друга подходяща форма;
• Формите на присъствие към съвместния материал са включени в посочените по-долу цени и са уточнени в спецификациите за брендирано съдържание, както следва: фаша, Wallpaper, банер 300х600, липса на други реклами;
• Съвместният материал съгласно настоящото Предложение се реализира в един от сайтовете Vesti.bg, Prestamos , Dinerohoy,  DarikNews.bg, Edna.bg и Gong.bg;
• Пакетът гарантира 30 000 клика към съвместния материал;
• Допълнително се отчитат прочитанията, генерирани от преминаването в новинарския поток, търсенията в Google, споделянията на потребители във Facebook и други;
• Срокът за изпълнение на пакета съгласно настоящото Предложение е 2 календарни седмици.

 

 

 

 

Към настоящото Предложение се прилагат Общите условия за излъчване на рекламни форми на Нет Инфо.

За повече информация и конкретни предложения за реклама ни пишете на internet@directmedia.agency или ни позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Интернет.
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.