NetInfo: СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Допълнителни бонуси – удължено до 31.07.2020 г.

„Нет Инфо“ АД („Нет Инфо“) удължава до 31.07.2020 г. срока на специалното предложение, с което предоставя на рекламни агенции и рекламодатели допълнителен бонус към всички заявени дотогава рекламни кампании.

Периодът на настоящото Предложение може да бъде удължен по преценка на Нет Инфо и след публикуване на съответно съобщение на сайта на Нет Инфо (https://www.netinfocompany.bg/). Допълнителният бонус съгласно настоящото Предложение се прилага към заявените импресии, освен ако изрично не е посочено друго, като се сумира с други бонуси, определени в бизнес споразуменията на съответните рекламни агенции и рекламодатели. Допълнителният бонус задължително се изпълнява в периода на заявената кампания, като не може да се прехвърля в последващ период и/или към рекламни кампании, които не са заявени съгласно условията на настоящото Предложение.

Размерът на допълнителния бонус се определя в зависимост от рекламните формати, към които бонусът се прилага, както следва:
• Skippable и Unskippable Video Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll: 20%
• Transition, Mobile Sticky Ad, Skin Ad (ABV, Nova Play): 30%

Към допълнителния бонус съгласно настоящото Предложение не се предлага таргетиране по пол и възраст.

Към настоящото Предложение се прилагат Общите условия за излъчване на рекламни форми на Нет Инфо.

Информация относно трафика. След въвеждане на мерките за борба с епидемията от коронавирус, трафикът в сайтовете на Нет Инфо се увеличи с близо 30%. Тази тенденция е найсилна при новинарските сайтове, но се увеличава и времето, прекарано с развлекателното видео съдържание.

За повече информация и конкретни предложения за реклама ни пишете на internet@directmedia.agency или ни позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Интернет.
Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - нови рекламни предложения от медиите, нови тарифи, специални пакети за реклама.