Благодарение на своя 17 годишен опит в областта на медийния рекламен пазар - създаване на медийни стратегии, продажба на рекламно време и място, проучвания касаещи българските традиционни и дигитални медии, Пиеро97 съдейства на рекламодателите да постигнат своите комуникационни цели по оптимален начин. 

Българска медийна карта™

Годишни данни за медийния пазар в България.