Пиеро97 е водещ бранд в медийните изследвания и анализи на рекламния и медийния пазар в България от 1998г. до днес. Поддържаме и предлагаме широка гама от медийни и консултантски услуги – анализи на рекламния пазар по медии, рекламодатели, бюджети, публикации, излъчвания, импресии, планиране, закупуване, контрол и мониторинг на рекламни кампании в телевизия, интернет, преса, радио и външна реклама. На сайта предлагаме информация за над 400 български медии с рекламните им тарифи, презентации и промоции в над 1 000 файла на български и английски език. Ежеседмично публикуваме и подбрани медийни новини и оферти, детайли за които можете да получавате и от нашия седмичен бюлетин

От 2007 г. публикуваме ежегодно Медийната карта на България – наша запазена марка, с обобщени данни и анализи за медийния пазар и основните медии в страната –  достъпна е и в електронен вид на сайта ни на този линк.

През 2003г. бяхме първите предлагащи Интернет реклама в България.
През 2010г. стартирахме и предлагането на мобилна реклама.

Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Scroll Up