Българска медийна карта 2023 с обобщените данни за 2022 г.От 2007 година, сайтът piero97.com публикува ежегодно своята „медийна карта“ с обобщени данни и анализи на медийния пазар и основните медии в страната за предходната година. Картата е плод на няколко месечната работа на екипа ни по анализиране и обобщаване на данните доставяни от агенциите, занимаващи се с проучвания и изследвания в областта на медиите и рекламата, данни и информация от самите медии, както и собствени проучвания на база дългогодишният ни опит по управление и обслужване на хиляди рекламни кампании в телевизионни медии, външна реклама, радио, преса, онлайн медии и платформи.

За 16-та поредна година събрахме на едно място възможно най-пълната информация за аудитория на медиите, бюджети на рекламодателите и тенденции на рекламния пазар в България през 2022 г.

Българска медийна карта© е наша запазена марка. Картата е достъпна в електронен формат (.pdf) на сайта ни, безплатно!

Директ Медия ЕООД
София 1113, кв. Изток, ул. Николай Хайтов № 6, вх. Б, офис 1.
тел: 02 807 68 00

direct@directmedia.agency / www.directmedia.agency

Facebook

Website

Месечен Бюлетин

Веднъж месечно - новите рекламни предложения от медиите, специални пакети за реклама, нови тарифи.